Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Żoliborz

Rozbiórka obiektów budowlanych i wycinka drzew w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German” – 26.06.2018 r.