Grupa Tree – sprawdzona firma w branży budowlanej

Swoją przygodę w branży budowlanej rozpoczęliśmy od drobnych robót ziemnych, które prowadziliśmy na terenie województwa mazowieckiego. Z czasem dostrzegliśmy, że oczekiwania rynku zaczęły wzrastać. Postawiliśmy wówczas na rozwój działalności, zwiększyliśmy zakres robót ziemnych, rozwinęliśmy prace wyburzeniowe oraz recykling materiałów porozbiórkowych, zainwestowaliśmy w najnowocześniejszy sprzęt. Zakres usług, które obecnie świadczymy, jest szeroki i obejmuje m.in. wyburzenia budynków, roboty ziemne oraz wynajem maszyn. Staramy się stale poszerzać naszą ofertę i inwestować w jakość naszych usług. Dzięki takim decyzjom możemy przedstawiać siebie jako jedną z najszybciej rozwijających się firm w swojej branży. Rozsądne zarządzanie i należyta kontrola wewnętrznych kosztów sprawiają, że możemy oferować konkurencyjne ceny, bez obniżania jakości świadczonych usług.

Rozumiemy potrzeby klienta oraz wymagania rynku. Powierzone nam zadania realizujemy z zachowaniem najwyższych standardów, zwracając uwagę na racjonalne gospodarowanie kosztami usługi. Wiemy, że dla potencjalnego odbiorcy naszych usług ważna jest cena oraz wysoka jakość wykonywanych prac. Pragniemy by prace, które mądrze realizujemy znalazły uznanie w oczach szerokiego kręgu zadowolonych z obsługi klientów.

Podstawowy zakres działalności Grupy Tree obejmuje:

 • Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe – rozbiórki i wyburzenia budynków,

 • Roboty ziemno-budowlane,

 • Kruszenie i sortowanie materiałów porozbiórkowych i innych – kruszenie tłucznia kolejowego,

 • Karczowanie terenów inwestycyjnych,

 • Dystrybucja kruszyw,

 • Transport ponadnormatywny,

 • Transport kruszyw, ziemi, piachu oraz materiałów rozbiórkowych,

 • Wynajem maszyn budowlanych,

 • Wynajem kontenerów,

 • Serwis maszyn budowlanych,

 • Ochronę osób i mienia.

Profesjonalna kadra i najnowocześniejszy sprzęt

Grupa Tree kładzie nacisk nie tylko na najnowocześniejszy sprzęt ale także na wyspecjalizowaną i profesjonalną kadrę zarządzającą i inżynierską. Nasze szeregi wzmacnia ekipa wykwalifikowanych operatorów maszyn budowlanych, którzy w pracy przede wszystkim stawiają na bezpieczeństwo oraz jakość. Wszyscy nasi pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenia BHP.

Dzięki bogatemu parkowi maszyn oraz odpowiedzialnej kadrze jesteśmy w stanie podjąć się wykonania bezpiecznej realizacji najtrudniejszych zadań, zapewniając przy tym najwyższą jakość usług. Głównym atutem naszej Grupy jest szybkość w podejmowaniu właściwych decyzji, dotrzymywanie ustalonych terminów i praca w ramach założonego budżetu.

Nieustanny rozwój

Rozwój, pasja, zaangażowanie i rzetelność to dewiza całego naszego zespołu. Zlecenia wykonujemy w zgodzie z postanowieniami przepisów prawa. Stabilna sytuacja finansowa sprawia, że jesteśmy doskonałym i w pełni zaufanym partnerem podczas prowadzenia inwestycji długoterminowych.

Najlepszym wyznacznikiem wysokiej jakości prac jest duża liczba rekomendacji i poświadczenia samych Klientów.

Referencje

Rozbiórka 16 obiektów  w ramach realizacji zadania pn.:

„Rozbiórka 16 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. […] wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia […]”

KWK “Krupiński” Oddział w Suszcuzobacz

Prace rozbiórkowe w ramach realizacji inwestycji pn.:

„Roboty wyburzeniowo-rozbiórkowe Obiektu z wyposażeniem i infrastrukturą wraz z zabezpieczeniem, demontażem i przetransportowaniem Historycznego elementu”

Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o.o.zobacz

Rozbiórka budynków w ramach realizacji zadania pn.:

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynków LIPSK i Hotelowego z Salą konferencyjną w Warszawie ul. Czerniakowska 16″

Zakład Ubezpieczeń Społecznychzobacz

Zmieniając otoczenie
tworzymy lepszą przyszłość

Informacje prasowe