Grupa Tree zapewnia usługi na najwyższym poziomie

Rozbiórka estakady zachodniej na pl. Społecznym nad węzłem komunikacyjnym w ciągu drogi krajowej nr 98 we Wrocławiu

Rozbiórka estakady zachodniej na pl. Społecznym nad węzłem komunikacyjnym w ciągu drogi krajowej nr 98 we Wrocławiu

Zamawiający: Gmina Wrocław
Termin wykonania: 08.2019
Ciekawostki:

 • ze względu na lokalizację estakady na terenie silnie zurbanizowanym (w tym nad czynnymi torami tramwajowymi) zarówno na obiekcie, jak i bezpośrednio pod nim występowały urządzenia uzbrojenia podziemnego i naziemnego
 • rozbiórka metodą kruszenia „na miejscu”, przy użyciu koparki ze szczęką tnąco-kruszącą i młotem hydraulicznym oraz ręcznych młotów pneumatycznych, z przewiezieniem gruzu w miejsce segregacji

Rozbiórka obiektów budowlanych, budynku Hotelu Silesia wraz z niską częścią zaplecza gastronomicznego, kiosku murowanego oraz murów oporowych w Katowicach, ul. Piotra Skargi 2

Zamawiający: Vastint Poland Sp. z o.o.
Termin wykonania: 04.2019 – w trakcie
Ciekawostki:

 • Przekazanie neonu „Orbis” i liter stalowych „HOTEL SILESIA” dla Muzeum Śląskiego
 • Wyburzenie w ścisłym centrum Katowic, przy ciągu przystanków
 • Tymczasowa organizacja ruchu – zablokowanie jednego pasa jezdni
 • Zabezpieczenia w postaci kurtyny trzymanej przez dźwig oraz armatek wodnych
Rozbiórka obiektów budowlanych, budynku Hotelu Silesia wraz z niską częścią zaplecza gastronomicznego, kiosku murowanego oraz murów oporowych w Katowicach, ul. Piotra Skargi 2
Rozbiórki w ramach “Przebudowy trasy tramwajowej na odcinku Dworzec Wileński – Żerań Wschodni”

Rozbiórki w ramach “Przebudowy trasy tramwajowej na odcinku Dworzec Wileński – Żerań Wschodni”

Zamawiający: Strabag Sp. z o.o.
Termin wykonania: 09.2015-11.2015
Ciekawostki:

 • Prace prowadzone na 14 przystankach
 • Łączna ilość rozebranych krawężników i obrzeży  – ok 6 000 m
 • Łączna ilość rozebranych nawierzchni – ok 18 000 m2
 • Łączna ilość rozłożonej geosiatki – ok 48 900 m3
 • Łączna ilość wykopów – ok. 30 000 m3
 • Zagęszczenie  podłoża torowiska – ok. 20 500 m3

Rozbiórka wiaduktu przy ul. Chociebuskiej we Wrocławiu

Zamawiający: Intop Warszawa Sp. z o.o.
Termin wykonania: 07.2015 – 12.2015
Ciekawostki:

 • Trójprzęsłowa konstrukcja przechodząca nad torami PKP
 • Długość pomostu – 81,73 m
 • Szerokość pomostu – 16,20 m
Rozbiórka wiaduktu przy ul. Chociebuskiej we Wrocławiu
Rozbiórka budynku DT SEZAM ul. Marszałkowska 126/134 w Warszawie

Rozbiórka budynku DT SEZAM ul. Marszałkowska 126/134 w Warszawie

Zamawiający: Zarządzanie Sezam Sp. z o.o., Nowy Sezam SK
Termin wykonania: 11.2014-04.2015
Ciekawostki:

 • Kubatura budynku – 31 461 m3
 • Maksymalna wysokość – 17,34 m
 • Utylizacja materiałów niebezpiecznych – azbest

Rozbiórka budynku biurowego A i budynku F-1 przy ul. Woronicza 17 w Warszawie

Zamawiający: TVP SA
Termin wykonania: 10.2014-07.2015
Ciekawostki:

 • Budynek A: kubatura – 25 000 m3, wysokość ok 45 m
 • Budynek F-1: kubatura 16 000 m3, wysokość ok 9 m
 • Prace prowadzone w zabudowie miejskiej
 • Utylizacja materiałów niebezpiecznych- azbest
Rozbiórka budynku biurowego A i budynku F-1 przy ul. Woronicza 17 w Warszawie
Rozbiórki na terenie Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego przy ul. Koszykowej 26 w Warszawie

Rozbiórki na terenie Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego przy ul. Koszykowej 26 w Warszawie

Zamawiający: Mota-Engil Central Europe SA
Termin wykonania: 04.2013-10.2013
Ciekawostki:

 • Budynek wpisany do rejestru zabytków
 • Prace prowadzone w obszarze zabudowy miejskiej w obecności czynnej Biblioteki
 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Rozbiórka obiektów przemysłowych zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Pereca 21 w Warszawie

Zamawiający: Mennica Polska SA
Termin wykonania: 04.2014-08.2014
Ciekawostki: 

 • Łączna kubatura – 70 000 m3
 • Rozbiórka obiektów w zabudowie miejskiej
Rozbiórka obiektów przemysłowych zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Pereca 21 w Warszawie
Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, Kraków – Rzeszów, etap III – roboty torowe – km 52+100 – 59+200 i km 59+200 – 61+300

Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, Kraków – Rzeszów, etap III – roboty torowe – km 52+100 – 59+200 i km 59+200 – 61+300

Zamawiający: Intop Sp. z o.o.

Wykonanie wykopów dla inwestycji zlokalizowanej przy ul. Al. Bohaterów Września w Warszawie

Zamawiający: Budner SA
Termin wykonania: 04.2012-06.2012

Wykonanie wykopów dla inwestycji zlokalizowanej przy ul. Al. Bohaterów Września w Warszawie
Rozbiórka obiektów dla inwestycji pn.: “Copernicus Square” na terenie EC Powiśle w obrębie ul. Dobra, Leszczyńska, Zajęcza i Wybrzeże Kościuszkowskie, Warszawa

Rozbiórka obiektów dla inwestycji pn.: “Copernicus Square” na terenie EC Powiśle w obrębie ul. Dobra, Leszczyńska, Zajęcza i Wybrzeże Kościuszkowskie, Warszawa

Zamawiający: Copernicus Develompent Sp. z.o.
Termin wykonania: 11.2013-04.2014
Ciekawostki:

 • Łączna kubatura – 72 000 m3
 • Prace prowadzone pod nadzorem Konserwatora Zabytków
 • Obiekty zlokalizowane w zabudowie miejskiej
 • Rozbiórka obiektów o konstrukcji stalowej

Rozbiórka komina żelbetowego wraz z wymurówką ceramiczną do poziomu 30 m d.p.t na terenie EC Siekierki

Zamawiający: Mende Schornsteinbau GmbH
Termin wykonania: 2011
Ciekawostki:

 • Wysokość – 30m
 • Prace prowadzone na terenie czynnego zakładu
 • Rozbiórka bezpośrednio przy czynnych instalacjach (mazut)
Rozbiórka komina żelbetowego wraz z wymurówką ceramiczną do poziomu 30 m d.p.t na terenie EC Siekierki
Przywrócenie pierwotnej geometrii lewego barku Fortu V Włochy

Przywrócenie pierwotnej geometrii lewego barku Fortu V Włochy

Zamawiający: Urząd M. St. Warszawy. Urząd Dzielnicy Włochy
Termin wykonania: 09.2014-12.2014
Ciekawostki:

 • Przemieszczanie mas ziemnych – 28 959 m3
 • Prace prowadzone pod nadzorem Konserwatora Zabytków

Rozbiórka budynków na terenie dawnych Zakładów Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg

Zamawiający: Polstar Investments Sp. z o.o.
Termin wykonania: 08.2011
Ciekawostki:

 • Kubatura – ok 100 000 m3
 • Wysokość – 42m
 • Prace prowadzone w gęstej zabudowie w centrum Warszawy
Rozbiórka budynków na terenie dawnych Zakładów Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg
Rozbiórka budynku Płuczki Zakładów Mechanicznej Przeróbki Węgla na terenie KWK Knurów-Szczygłowice, Ruch Knurów

Rozbiórka budynku Płuczki Zakładów Mechanicznej Przeróbki Węgla na terenie KWK Knurów-Szczygłowice, Ruch Knurów

Zamawiający: Developer i Recykling Sp.z o.o.
Termin wykonania: 09.2011-01.2012
Ciekawostki:

 • Kubatura – 57 000 m3 – do poziomu 0
 • Wysokość 42 m
 • Prace prowadzone przy czynnych instalacjach napowietrznych CO oraz ciekłego azotu

Rozbiórka budynku sanatorium wraz z robotami ziemnymi w Konstancinie Jeziorna przy ul. Sienkiewicza 2

Zamawiający: Warbud SA
Termin wykonania: 02.2014-09.2015

Rozbiórka budynku sanatorium wraz z robotami ziemnymi w Konstancinie Jeziorna przy ul. Sienkiewicza 2
Rozbiórka nawierzchni i wykonanie robót ziemnych w ramach realizacji inwestycji pn.: “Przebudowa (modernizacja) trasy tramwajowej na odcinku Dworzec Wileński – Żerań Wschodni”

Rozbiórka nawierzchni i wykonanie robót ziemnych w ramach realizacji inwestycji pn.: “Przebudowa (modernizacja) trasy tramwajowej na odcinku Dworzec Wileński – Żerań Wschodni”

Zamawiający: Strabag Sp. z o.o.
Termin wykonania: 09.2015-10.2015
Ciekawostki

 • Wykop w ilości ok. 50 000 m3

Rozbiórka obiektów budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn.: “Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. Węzeł Powązkowska – Węzeł Modlińska”

Zamawiający: Metrostav
Termin wykonania: 2013-2015
Ciekawostki:

 • Rozbiórka 22 obiektów mostowych
 • Prace prowadzone przy czynnym ruchu
Rozbiórka obiektów budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn.: “Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. Węzeł Powązkowska – Węzeł Modlińska”
Rozbiórka mostu granicznego w ramach realizacji inwestycji pn.: “Modernizacja mostu w km 211,657 linii kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol”

Rozbiórka mostu granicznego w ramach realizacji inwestycji pn.: “Modernizacja mostu w km 211,657 linii kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol”

Zamawiający: Intop Sp. z o.o.
Ciekawostki:

 • Rozbiórka obiektu mostowego nad rzeką Bug
 • Konstrukcja mostu – stalowa

Rozbiórka estakad w trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim oraz na węźle Praskim

Zamawiający: Strabag Sp. z o.o.
Termin wykonania: 2013-2014
Ciekawostki:

 • Żelbet – 8 000 m3
 • Prace prowadzone przy czynnym ruchu
Rozbiórka estakad w trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim oraz na węźle Praskim
Rozbiórka budynków i budowli na terenie województwa łódźkiego

Rozbiórka budynków i budowli na terenie województwa łódźkiego

Zamawiający: PKP SA
Termin wykonania: 04.2013-09.2014
Ciekawostki:

 • Rozbiórka 58 obiektów
 • Łączna kubatura – 40 000 m3
 • Rozbiórka kladki dla pieszych o dł. 95m

Rozbiórka budynku parkingu zlokalizowanego na lotnisku im F. Chopina w Wraszawie

Zamawiający: Alpine Construction Polska Sp. z o.o.
Ciekawostki:

 • Kubatura – 148 000 m3
Rozbiórka budynku parkingu zlokalizowanego na lotnisku im F. Chopina w Wraszawie
Rozbiórka byłego hotelu pracowniczego FSO

Rozbiórka byłego hotelu pracowniczego FSO

Zamawiający: CGL II Sp. z o.o. Sp.K
Termin wykonania: 05.2012-09.2012
Ciekawostki:

 • Kubatura – 33 000 m3
 • Wysokość – 44m
 • Rozbiórka  w zabudowie miejskiej w odległości 20m od czynnej infrastruktury

Rozbiórka budynku frontowego Centrum Handlowego Atrium Promenada przy ul. Ostrobramskiej 75C w Warszawie”

Zamawiający: ME Polska Sp. z o.o.
Termin wykonania: 10.2014-12.2014
Ciekawostki:

 • Kubatura budynku – 9 500 m3
 • Prace wykonywane przy czynnym Centrum Handlowym
Rozbiórka budynku frontowego Centrum Handlowego Atrium Promenada przy ul. Ostrobramskiej 75C w Warszawie”
Rozbiórka najazdu skoczni i wieży sędziowskiej przy ul. Czerniowieckiej 3 w Warszawie

Rozbiórka najazdu skoczni i wieży sędziowskiej przy ul. Czerniowieckiej 3 w Warszawie

Zamawiający: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Termin wykonania: 04.2011-05.2011

 

Roboty ziemne w ramach realizacji inwestycji przy ul. Chmielnej 25 w Warszawie

Zamawiający: Budner SA
Termin wykonania: 02.2012-04.2012
Ciekawostki:

 • Wykop metodą podstropową w ilości ok. 10 500 m3
 • Wykop prowadzony w dwóch poziomach
Roboty ziemne w ramach realizacji inwestycji przy ul. Chmielnej 25 w Warszawie
Roboty ziemne w ramach realizacji inwestycji przy ul. Grzybowskiej w Warszawie

Roboty ziemne w ramach realizacji inwestycji przy ul. Grzybowskiej w Warszawie

Zamawiający: IDS-BUD
Ciekawostki:

 • Wykop pod rozporami

Roboty rozbiórkowe i ziemne dla projektu “Modernizacja linii kolejowej nr 20 w obrębie stacji PKP Warszawa Gdańska w powiązaniu z linią E65 i stacją metra A17 Dworzec Gdański oraz kompleksową realizacją przejścia podziemnego dla pieszych łączącego stację metra A17 Dworzec Gdański ze stacją PKP Warszawa Gdańska i Żoliborzem

Zamawiający: Skanska SA
Termin wykonania: 10.2009-12.2010
Ciekawostki:

 • Łączna długość peronów – 1 345 m
 • Wykop liniowy – ok. 46 500 m
 • Zagęszczenie  podłoża torowiska – ok. 57 000 m3
Roboty rozbiórkowe i ziemne dla projektu “Modernizacja linii kolejowej nr 20 w obrębie stacji PKP Warszawa Gdańska w powiązaniu z linią E65 i stacją metra A17 Dworzec Gdański oraz kompleksową realizacją przejścia podziemnego dla pieszych łączącego stację metra A17 Dworzec Gdański ze stacją PKP Warszawa Gdańska i Żoliborzem