Nasze referencje

 

 1. KWK “Krupiński” Oddział w Suszcu -rozbiórka 16 obiektów  w ramach realizacji zadania pn.:„Rozbiórka 16 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. […] wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia […]” – 11.02.2020 r.
 2. KWK “Krupiński” Oddział w Suszcu – rozbiórka 9 obiektów  w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbiórka 9 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. […] wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia […]” – 11.02.2020 r.
 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – rozbiórka budynków w ramach realizacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynków LIPSK i Hotelowego z Salą konferencyjną w Warszawie ul. Czerniakowska 16″ – 20.11.2019 r.
 4. 12 Terenowy Oddział Lotniskowy – rozbiórka budynków w ramach realizacji zadania 51423 pn.: „Budowa budynku LCN, wartowni praz biura przepustek wraz z rozbudową systemów ochrony kompleksu” na kompleksie wojskowym w Legionowie – 30.07.2019 r.
 5. Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o.o. – prace rozbiórkowe w ramach realizacji inwestycji pn.: „Roboty wyburzeniowo-rozbiórkowe Obiektu z wyposażeniem i infrastrukturą wraz z zabezpieczeniem, demontażem i przetransportowaniem Historycznego elementu”  przy ul. Zamoyskiego 15 w Warszawie – 17.07.2019 r.
 6. Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o.o. – rozbiórka budynków, zasypki, niwelacja terenu, utylizacja materiału porozbiórkowego w ramach realizacji przetargu pn. „Roboty wyburzeniowo-rozbiórkowe Obiektów wraz z infrastrukturą techniczną […] zlokalizowanych przy ul. Zamoyskiego 4 i 2/4 na terenie Portu Praskiego w Warszawie” – 17.07.2019 r.
 7. METROSTAV S.A. – budowy i rozbiórki przejazdu technologicznego w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 631 w ciągu ulic Marsa – Żołnierska na odcinku: Węzeł Marsa – Granica miasta (km 0+000 – km 4+820,93)” – 03.06.2019 r.
 8. METROSTAV S.A. – wywóz i utylizacja gruzu budowlanego w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 631 w ciągu ulic Marsa – Żołnierska na odcinku: Węzeł Marsa – Granica miasta (km 0+000 – km 4+820,93)” – 03.06.2019 r.
 9. METROSTAV S.A. – usługi sprzętem budowlanym w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 631 w ciągu ulic Marsa – Żołnierska na odcinku: Węzeł Marsa – Granica miasta (km 0+000 – km 4+820,93)” – 03.06.2019 r.
 10. Serso Sp. z o.o. – rozbiórka wiaduktu drogowego w ramach realizacji inwestycji pn.:  „Modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie – Radom” – 14.03.2019 r.
 11. Atut Rental Sp. z o.o. – prace przygotowawcze i rozbiórkowe w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbiórka budynków przy ul. Poznańskiej 34 i 36 w Morach dz. nr ew. 4/5 i 4/7 z obrębu 0011” – 13.03.2019 r.
 12. STRABAG Sp. z o.o. – rozbiórka wiaduktów kolejowych w ramach realizacji inwestycji pn.: „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla projektu pn.: Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)” – 21.02.2019 r.
 13. Uniwersytet Warszawski – prace rozbiórkowe, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbiórka budynku dydaktycznego Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Browarnej 8/10” – 28.01.2019 r.
 14. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. – prace rozbiórkowe i utylizacja materiałów z rozbiórki w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbiórka budynków i budowli oraz demontaż rurociągów zlokalizowanych na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.” – 18.01.2019 r.
 15. PGNiG Termika S.A. – prace związane z rozbiórką obiektów budowlanych na terenie zakładu EC Żerań przy ul. Modlińskiej 15 w Warszawie – 05.01.2019 r.
 16. Developer & Recycling Sp. z o.o. – prace rozbiórkowe związane z realizacją zadania: „Rozbiórka 7 obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu” – 03.01.2019 r.
 17. Tauron Wytwarzanie S.A. – rozbiórki budynku wymienników ciepła na terenie Elektrowni Stalowa Wola, ul. Energetyków 13 – 27.07.2018 r.
 18. Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Żoliborz – rozbiórka obiektów budowlanych i wycinka drzew w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German” – 26.06.2018 r.
 19. Berger Bau Polska Sp. z o.o. – rozbiórka wiaduktu w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi DW nr 321 w miejscowości Grodziec Mały” – 16.06.2018 r. 
 20. Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. – demontaż rurociągów, okablowania oraz rozbiórka mechaniczna wieży chłodzących na terenie Huty Szkła Saint-Gobain ul. Szklanych Domów 1 w Dąbrowie Górniczej – 28.03.2018 r.
 21. Budimex S.A. – kompleksowe wykonanie robót ziemnych związanych z przygotowaniem podbudowy pod drogi wewnętrzne na terenie szpitala w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica” – 27.03.2018 r.
 22. Polski Holding Nieruchomości S.A. – rozbiórka mechaniczna 14 budynków zlokalizowanych przy Al. Prymasa Tysiąclecia 83 w Warszawie oraz wykonanie robót ziemnych w zakresie remediacji – 15.03.2018 r.
 23. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – prace rozbiórkowe w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbiórka budynku nr 6 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Batorego 5 w Warszawie” – 12.03.2018 r.
 24. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – prace rozbiórkowe związane z realizacją zadań pn.: „Rozbiórka budynku „F” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w al. Niepodległości 164” – 05.01.2018 r.
 25. S + B Plan & Bau Warschau Sp. z o.o. – kompleksowa rozbiórka budynku biurowego „Uniwersal” zlokalizowanego w Al. Jerozolimskich 44 w Warszawie – 07.12.2017 r.
 26. S + B Plan & Bau Warschau Sp. z o.o. – comprehensive demolition of the „Uniwersal” office building located at Al. Jerozolimskie 44 in Warsaw – 07.12.2017 r.
 27. PHU „Łucz-Bud” Sp. z o.o. – kompleksowa rozbiórka obiektów zlokalizowanych na terenie inwestycji przy ul. Makowskiej i ul. Nasielskiej w Warszawie wraz z wykonaniem robót ziemnych – 07.12.2017 r.
 28. Erbud S.A. – prace rozbiórkowe związane z realizacją inwestycji pn.: „Budowa budynku biurowe SZUCHA Premium Offices przy ul. Szucha 17/19 w Warszawie” – 30.11.2017 r.
 29. CGL IX Sp. z o.o. – „Wykonanie projektu budowlanego rozbiórki budynków przy ul. Konstruktorskiej 8 w Warszawie wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę” – 17.10.2017 r.
 30. Polski Holding Obronny Sp. z o.o. – prace rozbiórkowe budynków zlokalizowanych w Warszawie, przy ul. Fort Wola 22 – 27.09.2017 r.
 31. Vista Development Sp. z o.o. – rozbiórka mechaniczna budynków przy ul. Pułaskiego 34. 36 we Wrocławiu – 30.08.2017 r.
 32. ARCHE Sp. z o.o. – roboty zimne związane z reaizacją zadań pn.: „Budowa budynku wielorodzinnego (PKOB 1122) na ul. Lanciego 12 w Warszawie” – 09.08.2017 r.
 33. Karmar S.A. – prace rozbiórkowe związane z realizacją zadań pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wjazdami oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Zwycięzców w Warszawie” – 07.07.2017 r.
 34. Metrostav S.A. – prace rozbiórkowe związane z realizacją inwestycji pn.: „Kontynuacja projekrowania i przebudowa drogi S8 odc. Powiązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. Węzeł Powiązkowska – Węzeł Modlińska” – 02.12.2016 r.
 35. ME Polska Sp. z o.o. – prace przygotowawcze do rozbiórki oraz roboty rozbiórkowe w związku z realizacją inwestycji pn.: „Faza III – rozbudowa i przebudowa Centrum Handlowego PROMENADA przy ul. Ostrobramskiej 75C w Warszawie” – 22.09.2016 r.
 36. ME Polska Sp. z o.o. – prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa części budynku (faza 7C1) Centrum Handlowego Promenada przy ul. Ostrobramskiej 75C w Warszawie” – 22.09.2016 r.
 37. PWiK-Piaseczno – rozbiórka obiektów wchodzących w skład kompleksu Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Żeromskiego 25 w Piasecznie – 29.08.2016 r.
 38. Karmar S.A. – prace związane z realizacją zadań pn.: „Kompleksowe wykonanie prac rozbiórkowych przy ul. Solec 18/20 oraz prac związanych z wykonaniem wykopu” – 16.06.2016 r.
 39. Mostostal Warszawa S.A. – prace rozbiórkowe oraz roboty ziemne w ramach realizacji inwestycji pn.:  „Budynek mieszkalny wielorodzinny z komunikacją wewnętrzną, parkingiem podziemnym usytuowanym na terenie nieruchomości stanowiącej działki o nr ew. 30/1, 30/6, 30/7, 30/9, 30/10 przy ul. Śródziemnomorskiej w Warszawie” – 16.06.2016 r.
 40. Grupo Lar Holding Polska Sp. z o.o. – realizacja zadań dla spółki CGLII Sp. z o.o. projekt „Bliski Tarchomin” oraz dla spółki CGLIV Sp. z o.o. projekt „Przy Woronicza” – 24.03.2016 r.
 41. INTOP Warszawa Sp. z o.o. – roboty rozbiórkowe zgodnie z projektem dla zadania pn.: „Modernizacja mostu w km 211,657 linii kolejowej nr 2 Warszawa – Terespol” – 04.01.2016 r.
 42. INTOP Warszawa Sp. z o.o. – roboty rozbiórkowe zgodnie z projektem dla zadania pn.: „Przebudowa wiaduktu przy ul. Chociebuskiej we Wrocławiu” – 04.01.2016 r.