Polski Holding Obronny Sp. z o.o.

Prace rozbiórkowe budynków zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Fort Wola 22 – 27.09.2017 r.