PHU „Łucz-Bud” Sp. z o.o.

Kompleksowa rozbiórka obiektów zlokalizowanych na terenie inwestycji przy ul. Makowskiej i ul. Nasielskiej w Warszawie wraz z wykonaniem robót ziemnych – 07.12.2017 r.