Mostostal Warszawa S.A.

Prace rozbiórkowe oraz roboty ziemne w ramach realizacji inwestycji pn.:

„Budynek mieszkalny wielorodzinny z komunikacją wewnętrzną, parkingiem podziemnym przy ul. Śródziemnomorskiej w Warszawie” – 16.06.2016 r.