Mennica Polska SA

Rozbiórka obiektów przemysłowych należących do MPSA zlokalizowanych przy ul. Pereca 21 w Warszawie – 16.03.2016 r.