INTOP Warszawa Sp z o.o.

Przebudowa wiaduktu przy ul. Chociebuskiej we Wrocławiu.