Developer & Recycling Sp. z o.o

Prace rozbiórkowe związane z realizacją zadania:

„Rozbiórka 7 obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu” – 03.01.2019 r.