Rozbiórka najazdu skoczni i wieży sędziowskiej przy ul. Czerniowieckiej 3 w Warszawie

Zamawiający: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Termin wykonania: 04.2011-05.2011