estakada wschodnia plac spoleczny wroclaw

Rozbiórka estakady zachodniej na pl. Społecznym nad węzłem komunikacyjnym w ciągu drogi krajowej nr 98 we Wrocławiu

Zamawiający: Gmina Wrocław
Termin wykonania: 08.2019
Ciekawostki:

  • Ze względu na lokalizację estakady na terenie silnie zurbanizowanym (w tym nad czynnymi torami tramwajowymi) zarówno na obiekcie, jak i bezpośrednio pod nim występowały urządzenia uzbrojenia podziemnego i naziemnego
  • Rozbiórka metodą kruszenia „na miejscu”, przy użyciu koparki ze szczęką tnąco-kruszącą i młotem hydraulicznym oraz ręcznych młotów pneumatycznych, z przewiezieniem gruzu w miejsce segregacji