Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Rozbiórka budynków w ramach realizacji zadania pn.:

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynków LIPSK i Hotelowego z Salą konferencyjną w Warszawie ul. Czerniakowska 16″