Zakład Ubezpieczeń Społecznych

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynków LIPSK i Hotelowego z Salą konferencyjną w Warszawie ul. Czerniakowska 16″ – 20.11.2019 r.