Uniwersytet Warszawski

Prace rozbiórkowe, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki w ramach realizacji inwestycji pn.:

„Rozbiórka budynku dydaktycznego Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Browarnej 8/10” – 28.01.2019 r.