Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prace rozbiórkowe związane z realizacją zadań pn.:

„Rozbiórka budynku „F” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w al. Niepodległości 164” – 05.01.2018 r.