STRABAG Sp. z o.o.

Rozbiórka wiaduktów kolejowych w ramach realizacji inwestycji pn.:

„Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla projektu pn.: Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)”