Serso Sp. z o.o.

Rozbiórka wiaduktu drogowego w ramach realizacji inwestycji pn.

„Modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie – Radom” – 14.03.2019 r.