PWiK-Piaseczno

Rozbiórka obiektów wchodzących w skład kompleksu Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Żeromskiego 25 w Piasecznie – 29.08.2016 r.