Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o.o.

Kompleksowe prace w ramach realizacji przetargu pn.:

„Roboty wyburzeniowo-rozbiórkowe Obiektów wraz z infrastrukturą techniczną […] zlokalizowanych przy ul. Zamoyskiego 4 i 2/4 na terenie Portu Praskiego w Warszawie” – 17.07.2019