Port Praski Nowe Inwestycje Sp. z o.o.

Prace rozbiórkowe w ramach inwestycji pn.:

„Roboty wyburzeniowo-rozbiórkowe Obiektu z wyposażeniem i infrastrukturą wraz z zabezpieczeniem, demontażem i przetransportowaniem Historycznego elementu” – 17.07.2019