PGNiG Termika S.A.

prace związane z rozbiórką obiektów budowlanych na terenie zakładu EC Żerań przy ul. Modlińskiej 15 w Warszawie – 05.01.2019 r.