Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Prace rozbiórkowe w ramach realizacji inwestycji pn.:

„Rozbiórka budynku nr 6 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Batorego 5 w Warszawie” – 12.03.2018 r.