METROSTAV S.A.

Budowa drogi wojewódzkiej nr 631 w ciągu ulic Marsa – Żołnierska

na odcinku:
Węzeł Marsa – Granica miasta
(km 0+000 – km 4+820,93)