ME Polska Sp. z o.o.

Prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn.:

„Przebudowa części budynku (faza 7C1) Centrum Handlowego Promenada przy ul. Ostrobramskiej 75C w Warszawie” – 22.09.2016 r.