LOTOS Infrastruktura S.A.

“Rozbiórka budynku głównego produkcji detergentów zlokalizowanego na terenie LOTOS Infrastruktura S.A. w Jaśle” – 09.04.2020 r.