KWK “Krupiński” Oddział w Suszcu

„Rozbiórka 9 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. […] wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia […]” – 11.02.2020 r.