KWK “Krupiński” Oddział w Suszcu

Rozbiórka 9 obiektów  w ramach realizacji zadania pn.:

„Rozbiórka 9 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. […] wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia […]”