Karmar S.A.

Prace rozbiórkowe związane z realizacją zadań pn.:

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wjazdami oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Zwycięzców w Warszawie” – 07.07.2017 r.