Karmar S.A.

Prace związane z realizacją zadań pn.:

„Kompleksowe wykonanie prac rozbiórkowych przy ul. Solec 18/20 oraz prac związanych z wykonaniem wykopu” – 16.06.2016 r.