Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Prace rozbiórkowe i utylizacja materiałów z rozbiórki w ramach realizacji inwestycji pn.:

„Rozbiórka budynków i budowli oraz demontaż rurociągów zlokalizowanych na terenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.” – 18.01.2019 r.