Erbud S.A.

Prace rozbiórkowe związane z realizacją inwestycji pn.:

„Budowa budynku biurowe SZUCHA Premium Offices przy ul. Szucha 17/19 w Warszawie” – 30.11.2017 r.