CGL IX Sp. z o.o.

„Wykonanie projektu budowlanego rozbiórki budynków przy ul. Konstruktorskiej 8 w Warszawie wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę” – 17.10.2017 r.