Budimex S.A.

Prace rozbiórkowe w ramach inwestycji pn.:  „Rozbudowa pola wzlotów w Porcie Lotniczym im Fryderyka Chopina w Warszawie – przebudowa i rozbudowa PPS 2, PPS 4 i PPS 6 (wraz z DK-D1) oraz przebudowa drogi startowej DS.-3 i rozbudowa dróg kołowania” – 09.03.2015 r.