Berger Bau Polska Sp. z o.o.

Rozbiórka wiaduktu w ramach realizacji zadania pn.:

„Budowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi DW nr 321 w miejscowości Grodziec Mały” – 16.06.2018 r.