Atut Rental Sp. z o.o.

Prace przygotowawcze i rozbiórkowe w ramach realizacji inwestycji pn.:

„Rozbiórka budynków przy ul. Poznańskiej 34 i 36 w Morach dz. nr ew. 4/5 i 4/7 z obrębu 0011” – 13.03.2019 r.