Specjalista ds. Projektów Inwestycyjnych

Specjalista ds. Projektów Inwestycyjnych

 

Zakres obowiązków:

 • bieżące wsparcie operacyjne Dyrektora ds. Inwestycji w zakresie prowadzenia procesu handlowego, finansowego, technicznego, prawnego i administracyjnego projektów;

 • administrowanie dokumentacją powstającą w trakcie trwania procesu inwestycyjnego;

 • współpraca z architektami na każdym etapie procesu inwestycyjnego;

 • współpraca z kontrahentami (np. wykonawcami, klientami, dostawcami materiałów i usług, pracownikami administracji publicznej, geodetą, notariuszem);

 • praca przy tworzeniu i rozliczaniu umów z kontrahentami i wykonawcami;

 • przygotowywanie i koordynacja procesów uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację i zakończenie inwestycji;

 • współpraca podczas przygotowywania harmonogramów i budżetów dla inwestycji;

 • weryfikacja dokumentacji projektowej;

 • tworzenie i aktualizowanie dokumentacji z zakresu realizacji projektu, w tym analiz i raportów;

 

Wymagania:

 • praktyczna wiedza i doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych lub w administracji publicznej w zakresie budowlanym;

 • wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym lub pokrewnym;

 • znajomość prawa administracyjnego w zakresie realizacji inwestycji, w tym: procedury uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę i użytkowania obiektów;

 • znajomość prawa budowlanego wraz z przepisami towarzyszącymi;

 • znajomość programów: Excel, Ms Office, AutoCad;

 • wielozadaniowość, dobra organizacja pracy oraz umiejętność koordynacji kilku projektów jednocześnie;

 • prawo jazdy kat. B;

 • wysoka komunikatywność, kultura osobista, samodzielność i odpowiedzialność;

 

Oferujemy:

 • atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia na podstawie Umowy o Pracę lub B2B

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i stałego rozwoju zawodowego;

 • możliwość awansu;

 • niezbędne narzędzia do pracy;

 • dodatkową możliwość odbycia udokumentowanej praktyki budowlanej, liczącej się do uprawnień;

 • przyjazną atmosferę w firmie wśród profesjonalistów, którzy chętnie dzielą się wiedzą;

 

Miejsce pracy: Łubna 50c, 05-532 Baniocha

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą pracy – wypełnij formularz

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.


Prosimy o umieszczenie klauzuli RODO w przesyłanych CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz..Urz. UE L2016 nr 119, s. 1)