Prace rozbiórkowe – wyburzenia i rozbiórki budynków

Specjalizujemy się w zakresie: wyburzeniarozbiórki budynków, roboty wyburzeniowe. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wiedzy ekspertów przeprowadzamy rozbiórki zarówno dużych jak i małych obiektów. Wyburzenia wykonujemy metodą mechaniczną i hydrauliczną. W zakres naszych usług wchodzą również rozbiórki elementów drogowych i torowisk. Gwarantujemy nadzór osób z uprawnieniami i kompleksową opiekę nad dokumentacją.

Grupa Tree oferuje szeroki wachlarz usług w zakresie prac rozbiórkowych:

 • Rozbiórki metodą mechaniczną – przy użyciu ciężkiego sprzętu wyburzeniowego;
 • Rozbiórki metodą hydrauliczną – kruszenie poszczególnych elementów obiektu;
 • Roboty wyburzeniowe
 • Wyburzenia obiektów kubaturowych (budynki gospodarcze, budynki mieszkalne, budynku użyteczności publicznej);
 • Wyburzenia obiektów inżynieryjnych (mosty, wiadukty, estakady, kładki, przepusty, tunele, konstrukcje oporowe);
 • Rozbiórki obiektów przemysłowych (linie technologiczne, fabryki, hale, elektrownie, kominy);
 • Rozbiórki elementów drogowych (nawierzchnie, barierki, znaki, studzienki);
 • Rozbiórki obiektów małej architektury;
 • Rozbiórki poszczególnych części budynków (ściany, fundamenty);
 • Rozbiórki elementów torowisk;
 • Rozbiórki konstrukcji stalowych, murowanych, drewnianych, żelbetowych, sprężonych;
 • Rozbiórki prowadzone pod nadzorem konserwatora;
 • Rozbiórki na terenach zamkniętych, przemysłowych  oraz wojskowych;
 • Rozbiórki w zwartych zabudowach miejskich;
 • Cięcia palnikami gazowymi (acetylenowymi);
 • Zapewniamy opiekę dokumentacyjną (pozwolenia, zgłoszenia, projekty prac rozbiórkowych);
 • Zapewniamy nadzór osób z uprawnieniami;