Roboty ziemne Warszawa

Wieloletnie doświadczenie w branży pozwala nam cieszyć się zaufaniem Klientów, którzy właśnie nam zlecają roboty ziemne. Oferujemy wysoki poziom usług, profesjonalną obsługę i terminowość. Wykonujemy prace zlecone przez Klientów z sektora przemysłu ciężkiego, energetyki, lotnictwa i kolei, ale również inne drobne roboty ziemne. Dzięki szerokiej wiedzy Grupa Tree kompleksowo wykonuje wszelkie prace ziemne z użyciem wysokiej jakości sprzętu. 

Grupa Tree oferuje szeroki wachlarz usług w zakresie robót ziemnych:

 • Wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane;
 • Wykopy wąsko przestrzenne pod rowy i instalacje;
 • Wykopy liniowe pod drogi;
 • Wykopy pod ławy i stopy fundamentowe;
 • Wykopy prowadzone  w obudowie ścianki szczelnej, ścianki berlinki, grodzic czy też kotw gruntowych;
 • Profilowanie nasypów i wyrównywanie skarp;
 • Zagęszczanie skarp i podłoży;
 • Zasypanie wykopów fundamentowych;
 • Korytowanie;
 • Rekultywacja i niwelacja terenu;
 • Makroniwelacja terenu;
 • Przygotowanie terenu pod Inwestycję;
 • Karczowanie terenów inwestycyjnych;
 • Wymiana gruntu;
 • Przygotowanie placów składowych i manewrowych;
 • Przygotowanie dróg tymczasowych;

 

Roboty ziemne służą przygotowaniu gruntu do prac naziemnych lub podziemnych różnego typu jak również stanowią cel sam w sobie, np. ukształtowania powierzchni ziemi w sposób adekwatny do potrzeb. Wymienione powyżej aktywności to jedynie część segmentu podlegającego pod roboty ziemne. Nie da się określić precyzyjnie każdej czynności z osobna, bowiem zakres ich przydatności nieustannie się zmienia wraz z postępem i wraz ze zmieniającymi się potrzebami. Jesteśmy przygotowani do spełniania wszystkich, możliwych w realizacji, oczekiwań klientów. Bogate doświadczenie i otwartość na nowości pozwala nam przyjmować zlecenia nie tylko standardowe ale i nietypowe; wszystkie roboty ziemne, niezależnie od ich klasyfikacji wypełniamy z należytą dbałością i zaangażowaniem.

Wykonywane przez nas roboty ziemne realizowane są przy użyciu profesjonalnego, wydajnego i nowoczesnego sprzętu, narzędzi i maszyn.