Recykling kruszyw

Zależy nam na zrównoważonym działaniu w trosce o środowisko naturalne, z tego względu oferujemy recykling kruszyw i innych materiałów porozbiórkowych. Zajmujemy się także sprzedażą kruszyw przetworzonych w ten sposób. Jesteśmy wyposażeni w nowoczesny sprzęt do kruszenia gruzu i betonu, dzięki czemu otrzymujemy kruszywa w różnych frakcjach. W zakres naszych usług wchodzi także sortowanie ziemi oraz kruszyw, pochodzących z rozbiórek. Dbamy o to, by materiał budowlany poddawany usłudze kruszenia był odpowiednio posortowany. Posiadamy mobilną kruszarkę, co znacznie ułatwia kwestie logistyczne podczas realizacji zlecenia.

Kruszenie gruzu, betonu i innych materiałów

Oferujemy:

  • kruszenie materiału porozbiórkowego
  • kruszenie gruzu betonowego
  • kruszenie tłucznia kolejowego
  • kruszenie betonu
  • kruszenie gruzu ceglanego
  • kruszenie skał (bazalt, granit)
  • kruszenie węgla
  • kruszenie asfaltu (wyłącznie przy ujemnych temperaturach)
  • sortowanie kruszyw w frakcjach od 4 mm – 100 mm
  • sortowanie ziemi

Zapewniamy najwyższą jakość usług kruszenia gruzu, betonu i innych materiałów, będących końcowym produktem wszystkich prac rozbiórkowych i budowlanych. Kruszywa pozyskane w ten sposób są tańszym zmiennikiem kruszyw naturalnych i najczęściej są wykorzystywane podczas prac drogowych.