Rozbiórki w ramach “Przebudowy trasy tramwajowej na odcinku Dworzec Wileński – Żerań Wschodni”

Zamawiający: Strabag Sp. z o.o.
Termin wykonania: 09.2015-11.2015
Ciekawostki:

  • Prace prowadzone na 14 przystankach
  • Łączna ilość rozebranych krawężników i obrzeży  – ok 6 000 m
  • Łączna ilość rozebranych nawierzchni – ok 18 000 m2
  • Łączna ilość rozłożonej geosiatki – ok 48 900 m3
  • Łączna ilość wykopów – ok. 50 000 m3
  • Zagęszczenie  podłoża torowiska – ok. 20 500 m3