Przywrócenie pierwotnej geometrii lewego barku Fortu V Włochy

Zamawiający: Urząd M. St. Warszawy. Urząd Dzielnicy Włochy
Termin wykonania: 09.2014-12.2014
Ciekawostki:

  • Przemieszczanie mas ziemnych – 28 959 m³
  • Prace prowadzone pod nadzorem Konserwatora Zabytków