wykopy Bohaterów Września Warszawa Grupa Tree (2)

Wykonanie wykopów dla inwestycji zlokalizowanej przy ul. Al. Bohaterów Września w Warszawie

Zamawiający: Budner SA
Termin wykonania: 04.2012-06.2012