modernizacja linii kolejowej Bochnia Grupa Tree (5)

Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, Kraków – Rzeszów, etap III – roboty torowe – km 52+100 – 59+200 i km 59+200 – 61+300

Zamawiający: Intop Sp. z o.o.