Zasady prowadzenia prac rozbiórkowych

2019.05.15

Prace rozbiórkowe należą do zaawansowanych i niebezpiecznych czynności technicznych. Przy planowaniu takich działań należy uwzględnić szereg zasad bezpieczeństwa oraz postępować zgodnie ze sztuką budowlaną. O jakich zasadach należy pamiętać przy wyburzaniu budynków? Jakie warunki formalne trzeba spełniać i czy można się podejmować takich prac na własną rękę?

Kolejność robót rozbiórkowych

Podobnie jak w przypadku innych przedsięwzięć budowlanych, tak również przy rozbiórce, należy postępować w zgodzie z wyznaczoną kolejnością działań. Zalecany plan pracy obejmuje:

  • wyznaczenie terenu rozbiórki
  • właściwą rozbiórkę budynku
  • usunięcie gruzu na tymczasowe miejsce składowania
  • wyrównanie obszaru rozbiórkowego do poziomu terenu
  • ostateczne uprzątnięcie pozostałości po rozbiórce.

Miejsce rozbiórki to pierwszy aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę podczas wyburzania domów. Przy opracowywaniu metody przeprowadzania rozbiórki, należy zlokalizować inne sąsiednie obiekty i określić, jaka jest ich wrażliwość na wibracje oraz kurz. Natomiast sam plac rozbiórkowy musi być ogrodzony i właściwie zabezpieczony. Przed podjęciem jakichkolwiek działań rekonstrukcyjnych, wszelkie instalacje doprowadzające muszą być odłączone od budynku.

Kto może się podjąć rozbiórki?

Wykonywanie prac wyburzeniowych należy powierzyć profesjonalnej firmie specjalizującej się w tego typu działaniach. Przykładowo, Grupa Tree dysponuje specjalistycznymi narzędziami, dzięki którym wyburzanie odbywa się starannie i sprawnie. Fachowcy zatrudnieni w takim przedsiębiorstwie mają ponadto odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do wykonywania robót wyburzeniowych. Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie BHP i mieć aktualne badania lekarskie, dopuszczające do pracy na określonym stanowisku.

Wyburzanie budynków a warunki formalne

Wykonywanie prac wyburzeniowych i rozbiórkowych jest regulowane prawnie. Najważniejsze zapisy można znaleźć w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). W dokumencie zawarta jest informacja o tym, że do prowadzenia robót budowlanych potrzebne jest zezwolenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Z kolei rozbiórka obiektu zabytkowego (wpisanego do rejestru zabytków) musi być poprzedzona zezwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Do prac dekonstrukcyjnych należy przystąpić dopiero po uzyskaniu i uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej. Właściwemu organowi trzeba także zgłosić datę rozpoczęcia rozbiórki.

Dodaj komentarz