Transport ponadnormatywny

2018.06.19

W profilu działalności naszej firmy są nie tylko, rozbiórki budynków, roboty wyburzeniowe, kruszenie gruzu, wykopy podstropowe, sortowanie kruszyw czy też wynajem maszyn budowlanych. Świadczymy również usługi z zakresu transportu ponadnormatywnego, nazywanego również ponadgabarytowym lub nienormatywnym. Przewozimy przede wszystkim duże maszyny budowlane, ale podejmujemy się również innych zleceń – przewozu ładunków o niestandardowych kształtach, rozmiarach i tonażu.

Czym jest transport ponadnormatywny?

Transport ponadnormatywny to przewożenie ładunków, które przekraczają skrajne wymiary, określone przepisami prawa. Ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) definiuje nie tyle sam transport ponadgabarytowy, ale pojazd, który wykonuje taki przewóz. Zgodnie z art. 2 ustawy jest to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy.

Jakie wymogi należy spełnić?

Ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem: uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ, przestrzegania warunków przejazdu określonych w zezwoleniu, pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego przez pilota, w przypadku gdy pojazd przekracza co najmniej jedną z określonych w przepisach wielkości (długość – 23 m, szerokość – 3,2 m, wysokość – 4,5 m, rzeczywista masa całkowita – 60 ton), zachowania szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem nienormatywnym. Dodatkowo w tabeli, stanowiącej załącznik do ustawy, określono wymiary, masę, naciski osi pojazdów nienormatywnych uprawnionych do poruszania się na podstawie zezwoleń kategorii I-VII oraz drogi, po których pojazdy te mogą się poruszać.

Jakie są kategorie zezwoleń?

Zezwolenie kategorii I jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawniania do ruchu po konkretnej drodze wskazane w zezwoleniu. Zezwolenie kategorii II dotyczy natomiast przejazdu nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów, składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Z kolei zezwolenia kategorii III-VI są wydawane na określony czas (miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy). Ostatnia z kategorii – VII – wydawana jest natomiast na jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na trasie wyznaczonej w zezwoleniu. To zezwolenie wydaje się dla pojazdu, którego ruch, ze względu na jego wymiary, masą lub naciski osi, nie jest możliwy na podstawie zezwoleń kategorii I-VI.

Jakim sprzętem dysponujemy?

Grupa Tree posiada nowoczesny tabor renomowanych marek – Scania, Volvo, Nooteboom – który przygotowany jest do wykonywania nawet najtrudniejszych zleceń. Korzystamy wyłącznie ze sprzętu najwyższej jakości, ponieważ zależy nam na zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa na wszystkich etapach realizacji przewozu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *