Transport ponadnormatywny

2018.06.19

W profilu działalności naszej firmy są nie tylko, rozbiórki budynków, roboty wyburzeniowe, kruszenie gruzu, wykopy podstropowe, sortowanie kruszyw czy też wynajem maszyn budowlanych. Świadczymy również usługi z zakresu transportu ponadnormatywnego, nazywanego również ponadgabarytowym lub nienormatywnym. Przewozimy przede wszystkim duże maszyny budowlane, ale podejmujemy się również innych zleceń – przewozu ładunków o niestandardowych kształtach, rozmiarach i tonażu.

Czym jest transport ponadnormatywny?

Transport ponadnormatywny to przewożenie ładunków, które przekraczają skrajne wymiary, określone przepisami prawa. Ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.) definiuje nie tyle sam transport ponadgabarytowy, ale pojazd, który wykonuje taki przewóz. Zgodnie z art. 2 ustawy jest to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy.

Jakie wymogi należy spełnić?

Ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem: uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ, przestrzegania warunków przejazdu określonych w zezwoleniu, pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego przez pilota, w przypadku gdy pojazd przekracza co najmniej jedną z określonych w przepisach wielkości (długość – 23 m, szerokość – 3,2 m, wysokość – 4,5 m, rzeczywista masa całkowita – 60 ton), zachowania szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem nienormatywnym. Dodatkowo w tabeli, stanowiącej załącznik do ustawy, określono wymiary, masę, naciski osi pojazdów nienormatywnych uprawnionych do poruszania się na podstawie zezwoleń kategorii I-VII oraz drogi, po których pojazdy te mogą się poruszać.

Jakie są kategorie zezwoleń?

Zezwolenie kategorii I jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawniania do ruchu po konkretnej drodze wskazane w zezwoleniu. Zezwolenie kategorii II dotyczy natomiast przejazdu nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów, składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Z kolei zezwolenia kategorii III-VI są wydawane na określony czas (miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy). Ostatnia z kategorii – VII – wydawana jest natomiast na jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na trasie wyznaczonej w zezwoleniu. To zezwolenie wydaje się dla pojazdu, którego ruch, ze względu na jego wymiary, masą lub naciski osi, nie jest możliwy na podstawie zezwoleń kategorii I-VI.

Jakim sprzętem dysponujemy?

Grupa Tree posiada nowoczesny tabor renomowanych marek – Scania, Volvo, Nooteboom – który przygotowany jest do wykonywania nawet najtrudniejszych zleceń. Korzystamy wyłącznie ze sprzętu najwyższej jakości, ponieważ zależy nam na zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa na wszystkich etapach realizacji przewozu.

Dodaj komentarz