Sortowanie ziemi. Czemu służy?

2020.01.03
sortowanie ziemi

Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że działalność człowieka bardzo obciąża środowisko naturalne. Często miejsca eksploatowane przez ludzi nie mogą poradzić sobie z ilością pozostawionych po nich zanieczyszczeń i po prostu obumierają. Dlatego, aby zwrócić Matce Naturze jej władzę nad danym terenem, wykonywane są remediacje gleby. Czym są i jak wyglądają?

Oczyszczanie gleby

Remediacja to słowo pochodzące od łacińskiego remedium, czyli środka zaradczego. Remediacja ma na celu zmniejszenie lub całkowite usunięcie zanieczyszczeń powierzchni ziemi, które pozostawił po sobie człowiek. Dzięki niej gleba, a także wody gruntowe odzyskują swoje wcześniejsze właściwości użytkowe. Remediacja sprawia, że zanieczyszczenia na danym terenie przestają być zagrożeniem dla środowiska, a często też – człowieka. Wyróżnia się dwie metody remediacji: in situ i ex situ. Pierwsza polega na oczyszczaniu gruntów na miejscu, zazwyczaj przy pomocy specjalistycznych maszyn. Druga wymaga wywiezienia skażonej ziemi i przywiezienie nowej. Skażony grunt zostaje zagospodarowany w innym miejscu.

Jak oczyszcza się grunty?

Nie ma jednego określonego planu na to, jak przebiega remediacja gleby. Proces może mieć różny przebieg, w zależności m.in. od rodzaju zanieczyszczeń, ich ilości, rodzaju gleby itp. Czasami konieczne jest użycie metod chemicznych i biologicznych, innym razem termicznych, czy elektrochemicznych. Zazwyczaj jednak nie da się przeprowadzić remediacji bez fizycznego oczyszczania ziemi przy użyciu maszyn. To właśnie w tej technice szczególne znaczenie ma sortowanie ziemi, czyli najprościej mówiąc – jej przesiewanie. Dzięki niemu w prosty sposób udaje się oddzielić zanieczyszczenia od ziemi, która może odzyskać swoje wartości użytkowe. Podobny zabieg stosuje się, gdy np. na placu budowy chcemy oddzielić ziemię od gruzu czy kamieni. Sprzętem do sortowania ziemi dysponują dobre firmy oferujące prace rozbiórkowe i roboty ziemne takie, jak nasza. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Dodaj komentarz