Kruszywa wykorzystywane na placach budów

2019.09.03
Kruszywa naturalne

Kruszywa budowlane wykorzystuje się w budownictwie i drogownictwie. Są składnikami różnego rodzaju zapraw i betonów. Kruszyw czasami używa się też do utwardzania dróg czy przygotowania drenażu. Dostępne są w wielu różnych wielkościach, mogą być pozyskiwane w różny sposób, a do każde z nich ma inne właściwości. Co warto o nich wiedzieć?

Kruszywa naturalne

Do kruszyw naturalnych zaliczamy wszystkie te, które mają pochodzenie mineralne. Mogą one występować w naturze jako okruchy skalne, czasami są efektem naturalnej erozji skał. Kruszywa mineralne można jednak pozyskiwać też mechanicznie. Kruszywa naturalna najłatwiej jest podzielić po względem wyglądu na kruszywa żwirowe i łamane. Do żwirowych zaliczamy np. żwir, piasek i otoczaki. Kruszywa łamane to np. grys, tłuczeń i kliniec.

Kruszywa sztuczne

Kruszywa sztuczne to te pochodzące z przemysłu lub kruszywa naturalne, ale poddane odpowiedniej obróbce przez człowieka. Tu należy wspomnieć przede wszystkim o żużlu granulowanym i stalowniczym, a także keramzycie. Do kruszyw sztucznych zaliczamy też kruszywa pochodzące z recyklingu. Czym one są? Kruszywa budowlane z recyklingu produkuje się z odzyskanego gruzu budowlanego. Gruz jest odpowiednio oczyszczany i rozdrabniany za pomocą wyspecjalizowanych maszyn, takich jak przesiewacze czy kruszarki. Maszyny pozwalają na uzyskanie dowolnej granulacji gruzu. W ostatnich latach staje się on coraz popularniejszy, gdyż wykorzystanie gruzu budowlanego przy budowie nowych obiektów narzucają coraz bardziej restrykcyjne przepisy prawa, zarówno polskiego, jak i unijnego. Dzięki temu wydobywanych jest mniej zasobów naturalnych, zmniejsza się też ilość miejsca zajmowana przez gruz na wysypiskach. Firmy chętnie korzystają z kruszywa z gruzu budowlanego. Jego pozyskanie jest dla nich o wiele tańsze niż zakup nowego kruszywa. Na zachodzie najlepsze firmy budowlane są już w stanie wykorzystać 80% gruzu z rozebranego budynku i wykorzystać go do budowy nowego obiektu.

Dodaj komentarz