Jakie kruszywa podlegają recyklingowi?

2020.03.18
kruszywa

 

W ostatnich latach coraz więcej mówi się o kruszywach sztucznych pochodzących z recyklingu. Nic w tym dziwnego. Są świetnym materiałem do robót prowadzonych w budownictwie i drogownictwie. Jak się je pozyskuje?

Kruszywo z wyburzenia

Kruszywo pochodzące z recyklingu to nic innego, jak gruz budowlany poddany specjalnej obróbce w wielkich kruszarkach. W procesie pozyskiwania separuje się magnetycznie elementy zbrojeń i inne surowce metaliczne w celu pozyskania złomu i oczyszczenia powstającego kruszywa. Maszyny rozdrabniają gruz, który został pozyskany w miejscu wyburzenia budynku. Pozyskane kruszywo można od razu wykorzystać do budowy nowej inwestycji. W Niemczech firmom budowlanym udaje się zużyć w ten sposób prawie 80% gruzu z wyburzenia. Firmy są do tego zobowiązane przez prawo. Dzięki temu gruz nie zalega na wysypiskach jako uciążliwy odpad, a przedsiębiorstwa zyskują ogromne oszczędności. Kruszywo pochodzące z recyklingu jest tańsze niż naturalne (pochodzenia mineralnego, rozdrobnione w wyniku erozji skal lub uzyskiwane przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych). Cechuje się ono też niższą gęstością objętościową. Przy budowach płaci się za tonę surowca. Niższa o 50% gęstość kruszyw z recyklingu wpływa więc znacznie na koszt inwestycji. Pamiętajmy też, że kruszywo zazwyczaj pozyskuje się na miejscu wyburzenia i jednocześnie nowej budowy. Odpadają więc koszty transportu surowca.

Zużycie kruszyw pochodzących z recyklingu

Jak już było powiedziane we wstępnie, kruszywa z recyklingu cieszą się ogromną popularnością. Trend ten z pewnością się utrzyma, a zapotrzebowanie na nie będzie wzrastać. Z roku na rok powstaje coraz więcej inwestycji, a surowce naturalne wyczerpują się i kiedyś skończą. Co za tym idzie, ich ceny będą znacząco wzrastać. Rządy państw coraz większą uwagę przykładają do recyklingu i tworzą nowe przepisy prawa, by chronić środowisko naturalne. Kruszywa pochodzące z recyklingu wydają się więc być idealną alternatywą dla tych naturalnych.

Tagi


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/treepolska/ftp/wp-content/themes/tree/content-nasz-blog.php on line 30

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *