Kruszenie, sortowanie kruszyw, recykling materiałów porozbiórkowych

 

+48 500 200 250 | kruszenie@tree.com.pl

 

park maszynowy, kruszarki

 

Zakres usług kruszenia materiałów

 

Grupa TREE oferuje kruszenie wielu różnorodnych materiałów pochodzących z prac rozbiórkowych.

Mogą to być np.: materiały pochodzące z rozbiórek dróg – asfalt, mieszanki bitumiczne, płyty drogowe – typu MON, krawężniki granitowe etc. Materiały pochodzące z rozbiórek obiektów kubaturowych – elementy betonowe, ceglane czy nawet z kamienia.

Zakres usług dopasowany jest do indywidualnych potrzeb Klienta. Chętnie pomagamy w określeniu rodzaju planowanych prac recyklingowych, wypełnieniu wszelkich formalności. Doradzimy w każdym aspekcie związanym z zagospodarowaniem oraz transportem uzyskanego materiału.

Oferujemy:

 • kruszenie materiału porozbiórkowego
 • kruszenie gruzu betonowego
 • kruszenie tłucznia kolejowego
 • kruszenie gruzu ceglanego
 • kruszenie skał (bazalt, granit i in.)
 • kruszenie węgla
 • kruszenie asfaltu (w temp. nie wyższych niż 15 stopni)
 • sortowanie kruszyw we frakcjach od 4 mm – 100 mm
 • sortowanie ziemi, humusu i innych

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Recykling materiałów porozbiórkowych

 

W trosce o środowisko naturalne oraz w myśl przyjętej zasady kompleksowej obsługi inwestycji budowlanych Grupa TREE świadczy usługi recyklingu materiałów pochodzących z rozbiórek, odzyskując odpady budowlane. Zagospodarowanie gruzu budowlanego i in. pozwala na znaczne obniżenie kosztów rozbiórki, a także kosztów związanych z załadunkiem i transportem w/w materiałów. Ma to szczególne znaczenie, jeśli składowisko odpadów znajduje się w znacznej odległości od miejsca wykonywania prac rozbiórkowych.

Wstępny proces kruszenia odbywa się już podczas przeprowadzania rozbiórek mechanicznych. Szczęki, nożyce oraz młoty wyburzeniowe, montowane na wysięgnikach koparek gąsienicowych, pozwalają na rozdrabnianie, cięcie i kruszenie obrabianego materiału. Na tym etapie odbywa się również separacja elementów stalowych (złomu) od powstałego gruzu budowlanego.

kruszenie materiałów

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Park maszynowy

 

Usługi związane z kruszeniem realizowane są za pomocą mobilnych kruszarek stożkowych, szczękowych i udarowych. Zapewniamy transport maszyn w miejsce wskazane przez Klienta.

W pokaźnym parku maszyn posiadamy:

KRUSZARKI SZCZĘKOWE


Ilość:
9 szt.

 • posiadają stosunkowo prostą konstrukcję, która pozwala na nadawę materiału o dużych gabarytach z elementami m.in. drutu zbrojeniowego;

 • wyposażone są w magnes, który wstępnie odseparowuje stal od gruzu;

 • każda z maszyn posiada urządzenie pomiarowe umożliwiające określenie ilości skruszonego materiału na taśmie głównej (Klient płaci za wyprodukowany materiał);

 • uzyskujemy duży produkt końcowy;

 • przeznaczone do kruszenia betonu, cegły, zmieszanego gruzu budowlanego;

 

 

Kruszarka szczękowa POWERSCREEN XR400S - kruszenie Grupa TREE

maksymalna wielkość wsadu: 600×850 mm

wydajność: do 110 ton na godzinę

frakcje: 0 – 63,5 mm
(i większe – na życzenie Klienta)

 

KRUSZARKI UDAROWE

 

Ilość: 1 szt.

 • maszyna, dzięki której jesteśmy w stanie uzyskać materiał najwyższej jakości;

 • uzyskujemy większy stopień rozdrobnienia kruszonego materiału;

 • doskonale sprawdza się w przerabianiu odpadów średnio-twardych i miękkich, w tym asfaltowych (należy jednak pamiętać, że maksymalna temperatura otoczenia powinna wynosić 15 stopni C);

 • często wykorzystywana w kopalniach kruszyw naturalnych, także w sektorze górniczym;

 • posiada separator magnetyczny, który odseparowuje stal od gruzu;

 • wyposażona w urządzenie pomiarowe umożliwiające określenie ilości skruszonego materiału na taśmie głównej (Klient płaci za wyprodukowany materiał);

 • posiada wbudowany przesiewacz;

 • dwa podkłady sit pozwalają na wyprodukowanie jednocześnie różnych frakcji (mieszanki);

 

 

TRAKPACTOR 320 SR - Kruszenie Grupa TREE

maksymalna wielkość wsadu: 400×650 mm

wydajność: do 130 ton na godzinę

frakcje: 0-20 mm / 0-31,5 mm / 0-63,5 mm / 0-100 mm / 20-40 mm
(inne opcje z wykorzystaniem dodatkowego pokładu sit)

 

KRUSZARKI STOŻKOWE

 

Ilość: 2 szt.

 • posiadają urządzenie pomiarowe umożliwiające określenie ilości skruszonego materiału na taśmie głównej (Klient płaci za wyprodukowany materiał);

 • doskonale sprawdzą się w kruszeniu tłucznia kolejowego i innych drobnych twardych lub średnio-twardych surowców;

 • wykorzystywane do przygotowywania materiałów do budowy dróg, nasypów kolejowych itp.;

 

 

Kruszarka stożkowa POWERSCREEN MAXTRAK 1000 - Kruszenie Warszawa

maksymalna wielkość wsadu: 100×100 mm

wydajność: do 140 ton na godzinę

frakcje: 0 – 31,5 mm

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Przesiewanie kruszyw

 

Wykorzystywanie przesiewaczy zalecane jest szczególnie w procesie recyklingu materiałów porozbiórkowych. Z gruzu pochodzącego z budowy czy rozbiórki możliwe jest wyselekcjonowanie materiałów nadających się do ponownego użycia, a także jego przesortowanie według ustalonych wielkości frakcji (określonej wielkości ziaren).

Wykorzystywanie kruszyw z recyklingu pozwala znacząco zmniejszyć koszty związane z zakupem kruszyw pochodzenia naturalnego. Kruszywa naturalne stanowią nieodnawialne surowce skalne, wydobycie których powinniśmy już ograniczać. Tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione ekonomicznie warto korzystać z kruszyw recyklingowych.

Grupa TREE w swojej ofercie posiada trzy przesiewacze (sortowniki) dwupokładowe. Każdy z nich umożliwia uzyskanie do trzech frakcji kruszywa jednocześnie w zakresie wielkości frakcji od 4 do 100 mm, a wydajność maszyn osiąga wartość nawet 140 ton na godzinę.


Składowe wyceny usługi kruszenia

 

Koszt każdego zlecenia jest indywidualnie ustalany z Klientem a sama cena usługi kruszenia uzależniona jest m.in. od:

 • szacunkowej ilości materiału przeznaczonego do kruszenia (wyrażonej w m3 lub tonach, przy czym większość maszyn wyposażonych jest w urządzenia pomiarowe, Klient wie za co płaci);

 • stopnia przygotowania materiału, który trafia do kruszarki (niekiedy wymagane jest użycie dodatkowego sprzętu, np. koparki wyposażonej w gryzak/młot, która wstępnie rozdrobni kruszywo do odpowiedniej wielkości materiału wsadowego);

 • rodzaju kruszywa;

 • wielkości frakcji końcowej (jesteśmy w stanie przygotować kruszywo o dowolnej frakcji według potrzeb Klienta);

 • zagospodarowania powstałego materiału;

 • kosztu wynajmu dodatkowych maszyn;

 • transportu kruszarki.


Aby nasza oferta jak najlepiej spełniała oczekiwania Klienta zalecamy wykonanie BEZPŁATNEJ wizji lokalnej przez przedstawiciela firmy. Specjalista Grupy TREE precyzyjnie oszacuje koszty związane z wykonaniem usługi. Biorąc pod uwagę wszelkie kryteria oraz przyszłe zastosowanie wyprodukowanego kruszywa z pewnością pomoże w wyborze najlepszego wariantu.

 

Recykling kruszyw
tel. +48 500 200 250
kruszenie@tree.com.pl

 

kruszenie materiałów porozbiórkowych - Grupa TREE

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI